Trends

Sociale media staat vaak ter discussie. Moeten we er blij mee zijn of is het een speeltje voor de jeugd? Wat niet ter discussie staat is het gebruik van social recruiting, wat steeds sterker toeneemt. Er zijn ver doorgedreven voorbeelden, zoals twilliciteren en of je daaraan wilt meedoen is helemaal aan jou. Feit is wel dat werkgevers online op zoek gaan naar je. Officieel is hiervoor zelfs een vermelding nodig in de vacaturetekst, maar in de praktijk gaat men hier vaak iets soepeler mee om en kan het een (indirecte) aanleiding zijn om jou niet uit te nodigen voor een gesprek.

Wees je er ten eerste van bewust dat je online gemakkelijk te vinden bent. Wat de werkgever te zien krijgt, heb je grotendeels zelf in de hand. Veel online profielen geven de mogelijkheid om bepaalde dingen niet zichtbaar te maken. Daarnaast bepaal je nog altijd zelf wat je online publiceert. Is sociale media voor jou een manier om de hele wereld te bestoken met onzin of deel je dingen die anderen echt interessant kunnen vinden? Ook kun je in het cv een link zetten naar bijvoorbeeld jouw LinkedIn pagina of een eigen blog. Zo stuur je de recruiter zelf in een richting die je zelf wilt. Bedenk in ieder geval of jouw indruk die je online achterlaat overeenkomt met de indruk die je wilt geven en dat je zelf de grens bepaalt.

Online versturen

Op welke manier maak je jouw cv? Meestal wordt Word van Microsoft gebruikt. Maar geldt dat ook voor degene aan wie je het cv verstuurt? En opent diegene dat dan op een groot formaat beeldscherm, een middelmatige laptop of een telefoon? Bedenk eens hoe de kwaliteit van jouw foto is (als je die al gebruikt) wanneer deze wordt uitgerekt op een groot scherm. Maar ook wat er gebeurt met de bullets die je hebt gebruikt wanneer het wordt geopend met een telefoon of tablet. Vaak blijft er dan van de opmaak niets over en staat alles scheef. Gebruik je Open Office of Google Docs? Check dan even of het bestandsformaat gemakkelijk is te openen wanneer de ander dat niet gebruikt. Gelukkig is er een oplossing die altijd goed is: PDF. Niets nieuws, niets bijzonders, maar heel belangrijk!

Referenties beschikbaar op verzoek

Vraag jezelf eens af: Hoe vaak heb je dit verzoek gekregen? Hoewel je wellicht echt goede referenties hebt, zal het niet (vaak) gevraagd worden. En dat is zonde, want wat anderen over jou zeggen kan heel waardevol zijn. Heb je er wel eens aan gedacht om quotes van anderen over jou op te nemen in het cv? Of om daarnaar te verwijzen in jouw LinkedIn account? Daarmee zorg je ervoor dat de mening van anderen gezien wordt. Maar hierbij is het verstandig om terughoudend te blijven. De recruiter kent die persoon niet en kan vaak moeilijk inschatten in hoeverre de referentie betrouwbaar is. En wanneer je dat wilt, kun je natuurlijk altijd nog achteraf de gegevens van die persoon doorgeven. Dit moet je van te voren wel met de betrokken persoon hebben besproken.

ATS: Applicant Tracking System

Recruiters hebben in deze tijden nogal eens een functie waar letterlijk honderden reacties op komen. Al die reacties worden niet persoonlijk bekeken, maar gescand door een systeem. Meestal is een dergelijk systeem gericht op een aantal trefwoorden. Houd daarom rekening met het volgende:

  • Gebruik dezelfde taal als de vacaturetekst. Noem de gevraagde competenties die jij bezit letterlijk. Dit geldt ook voor ervaring met bepaalde systemen of werkwijzen.
  • Wanneer je werkervaring of een opleiding hebt die gevraagd wordt, gebruik dezelfde termen. Hbo blijft hbo en wordt dus niet vervangen door hogeschool. De functienaam komt vaak niet exact overeen, maar het veranderen hiervan kan gezien worden als niet oprecht. In dat geval kun je de originele functienaam gebruiken en tussen haakjes erachter de naam uit de vacature. Bijvoorbeeld: Secretaresse (Office Assistant)
  • Zorg voor een ‘leesbaar’ cv. Niet alleen personen moeten jouw cv kunnen lezen, maar ook het ATS. Gebruik liever geen grafieken of plaatjes en ook geen schuine of onderstreepte tekst. Sommige systemen kunnen hier prima mee omgaan, maar dit geldt lang niet voor allemaal.
  • Less is more

    Steeds meer klassieke onderdelen van het cv verdwijnen. Uiteindelijk moet jouw cv kort en krachtig zijn en bijdragen aan het doel. Het duidelijk hebben van het doel is daarom ook de eerste stap. Alles wat daar niet aan bijdraagt, hoort niet thuis op het cv. Denk bijvoorbeeld aan geboorteplaats, nationaliteit of burgerlijke staat. Wat heeft de ander aan deze gegevens? Wat zegt het over jou als persoon?